Afd. bestyrelsen

Formand - Irena Urban Hille - 21182290

Næstformand -Tommy Urban Hille

Sekretær - Jonna Hansen

Medlem -  Iris Jensen - 40738964

Medlem - Ronni Hartung

1. Suppleant - Winni Fuglø

2. Suppelant -

 

Ovenstående blev valgt ved Beboermødet den 24-08-2016